Bestyrelsen for haveforeningen

 

 

 

Ved den ordinære generalforsamling den 27. marts 2019 blev der afholdt valg af ny bestyrelse:

 

 

 

Funktion Navn

Have nr.

 

Formand

 

 

Steen Tolstrup

steen4588@gmail.com

20 83 33 37

 

40

 

Næstformand Lise Voigt 49

Kasserer

 

 

Solveig Lundtofte

solveiglundtofte@yahoo.dk

28 94 99 00

 

15

Sekretærarbejdet fordeles på skift Christian Becker   5
Julie Henkelman 46
     
1. suppleant Louise Stokkendal 47
1. revisor Poul Nørgaard 45
2. revisor Kirsten Thomsen 35
Revisorsuppleant Jan Fynbo   9
     
Festudvalget    
Medlem Annelise Steengaard 40
Medlem Susanne Jensen 32
     

 

 

Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen. På lige årstal vælges næstformand, kasserer og sekretær. På ulige årstal vælges formand og det menige medlem.

 

Endvidere vælges 2 revisorer, som skiftevis er på valg hvert andet år således, at 1. revisor vælges på lige årstal og 2. revisor vælges på ulige årstal.

 

Herudover vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen og én revisorsuppleant.

 

   Bestyrelsesarbejde

   Forretningsorden

   Have, sti- og hækudvalg

   Databehandleraftale

 

Personlige data, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdata og e-mail vil blive betragtet som fortrolige oplysninger. De vil derfor blive opbevaret under omhyggelige forhold og kun blive brugt af bestyrelsen i nødvendigt omfang, bl.a. til en pligtig medlemsliste og venteliste samt ved køb og salg af haven.
De vil ikke blive offentliggjort eller udleveret til andre havelejere eller i øvrigt til tredjepart. Oplysningerne vil desuden blive registreret i Kolonihaveforbundet.

 

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret mandag den 06. maj 2019


 

 

webmaster: peter@hf-lyngen.dk