Havebedømmelse

 

 

 

Det er en gammel tradition i kolonihavebevægelsen (siden 1908), at en have kan blive bedømt, for at havedyrkeren kan få en vurdering af sit arbejde i haven, og derved måske opnå at få en præmiering for sin indsats. Det er imidlertid vigtigt at fastslå, at en havebedømmelse ikke er tænkt som en konkurrence mellem de enkelte have.

 

Der er tre overordnede grupper, hvor den børnevenlige have og den miljøvenlige have er forholdsvise nye (indstiftet i 2009). Derudover kan havekonsulenten tildele en særlig præmie til en have, der efter konsulentens skøn er speciel.

 

I.

Den veldyrkede have

II.

Den børnevenlige have

III.

Den miljøvenlige have

IV.

Konsulentens særlige præmie

 

Umiddelbart er alle haver i en haveforening med i bedømmelsen. I HF Lyngen er det lidt anderledes. Ønsker et medlem at få bedømt sin have, skal man hvert år tilmelde sig. Bestyrelsen vil i god tid meddele tidsfrister på mail og på opslagstavlen, hvornår og hvordan tilmeldingen kan foregå. Man skal dog have haft sin have i mindst to år, før man kan deltage i havebedømmelsen.

 

Havebedømmelse finder normalt sted i begyndelsen af juli måned og aflåste haver vil ikke blive bedømt.

 

 

I. Den veldyrkede have

 

I nogle foreninger kommer havebedømmelsesudvalget fra én haveforening på besøg hos en anden haveforening, hvor man ser på de enkelte haver og tildeler dem points og på den måde udvælger dem, der skal videre til havekonsulentens bedømmelse.

 

I andre haveforeninger indstiller bestyrelsen eller et havebedømmelsesudvalg et antal haver, der sendes direkte til havekonsulentens bedømmelse. Konsulenten har derefter omkring to uger til at foretage den endelige tildeling af points.

 

Haven bliver bedømt ud fra fire forskellige kategorier:

 

  • Helhedsindtryk

Hvorledes haven præsenterer sig, alsidighed, god udnyttelse af grunden og balance i haven. Bedømmelsen omfatter ikke kun planterne, men også havelåger, stier, væksthuse, terrasser mv.

 

 

  • Orden

Almindelig orden i bedene, på stier, i væksthuse mv. Brug af jorddækning med f.eks. flis eller kompost trækker ikke ned.

 

 

  • Anlæg

Placering af anlæg og bede. God plantesammensætning og god udnyttelse af jorden. Fine detaljer og nytænkning trækker op.

 

 

  • Sundhed

Planternes frodighed og sundhed. Angreb af smittefarlige sygdomme og skadedyr trækker ned.

 

Der anvendes point fra 1 til 10 i hver kategori og en have kan altså maksimalt få tildelt 40 points. I haveforeningen Lyngen kan en have dog kun modtage præmie hvert tredje år.

 

Kolonihaveforbundet tildeler en 1. præmie for hver påbegyndt 50 haver i en haveforening. For at sikre at så mange som muligt kommer i betragtning til Kolonihaveforbundets præmier, kan den enkelte havelejer kun tildeles præmie hvert femte år i den samme have.

 

 

II. Den børnevenlige have

 

I den børnevenlige have vurderes om flere af følgende kendetegn er til stede:

 

Grundelementer: Plads til børnene

Legeområder med hus, bålplads mv.

Udformning af haven til brug for børn

Ekstra elementer: Mulighed for kæledyr

Mulighed for hulebyggeri og lignende

Andre børnevenlige tiltag

 

Den samlede pointsum kan maksimalt være 10. Præmien for den børnevenlige have er for tiden Kay Bojesens "Abe".

 

 

III. Den miljøvenlige have

 

I den miljøvenlige have vurderes om flere af følgende kendetegn er til stede:

 

Grundelementer:

Havens orden og standard


Variation i plantevalg, både grøntsager og prydplanter


Kompostering


Vandopsamling

Ekstra elementer:

Redekasser, insektboer, foderbrætter


Dækafgrøder


Bunddækkeplanter som holder ukrudt borte


Havedam i god udformning


Alternativ energi

 

Den samlede pointsum kan maksimalt være 10. Præmien for den miljøvenlige have er for tiden Kay Bojesens "Pingvin".

 

 

IV. Konsulentens præmie

 

Havekonsulentens præmie tildeles af konsulenten efter konsulentens eget valg. Det kan være en detalje i haven, havens særlige uformning, eller havens særlige udnyttelse.

Der vil ikke gives point i denne kategori. Præmien vil være for tiden Kay Bojesens "Fugl".

 

 

Præmiering

I Nordøstsjællandskredsen er der to præmier til rådighed blandt alle kredsens haveforeninger. Hvis der er indstillet haver i begge kategorier, vil der normalt blive uddelt en præmie til en børnevenlig have og en præmie til en miljøvenlig have. Hvis der kun er indstillet haver i den ene kategori, vil begge præmier normalt blive uddelt i denne kategori. Hvis der slet ikke indstilles haver i nogen af de to kategorier, vil der naturligvis ikke blive uddelt nogen præmier.

 

For at sikre at så mange som muligt kommer i betragtning til Kolonihaveforbundets præmier, kan den enkelte havelejer kun tildeles præmie hvert femte år i den samme have.

 

Kolonihaveforbundet giver en 1. præmie for hver påbegyndt 50 haver i en haveforening, dvs. at der i HF Lyngen vil være en enkelt 1. præmie til rådighed.

 

Ærespræmie

For hver 500 haver give Kolonihaveforbundet en ærespræmie. I Nordøstsjællandskredsen er der to ærespræmier til rådighed (Nordøstsjællandskredsen består af 26 haveforeninger med 1361 haver i 5 kommuner - Allerød, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal).

Ærespræmierne tildeles de to haver med de højeste point af samtlige 1361 haver. Denne præmie kan kun tildeles den enkelte have hvert femte år.

 

Se tidligere års haveplacering

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret mandag den 19. november 2018


 

webmaster: peter@hf-lyngen.dk