Køb og salg af kolonihaver

 

 

Kolonihaveforbundet har udarbejdet en række vejledninger der alle omhandler køb og salg af kolonihaver. Enhver der påtænker enten at købe en have eller sælge have, vil have stor gavn ved at læse de udvalgte dokumenter.

 

Flere af de nedenstående dokumenter er også tilgængelige på kolonihaveforbundets egen hjemmeside, www.kolonihaveforbundet.dk under punktet "juridiske forhold".

 

 

 

Kolonihaveforbundets vurderingsregler 2016 - 18

Vurderingsreglerne er fastsat af kongressen, og beskriver de overordnede regler om vurdering. Købs og Salgsudvalget har udarbejdet en supplerende vejledning til vurderingsreglerne, som uddyber vurderingsreglerne.

 

 

Mangler ved salg af kolonihavehus

Omhandler kortfattet bestyrelsens og vurderingsudvalgets rolle, samt forholdet og pligter mellem sælger og køber.

 

Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Denne vejledning beskriver regler for køb og salg af koloni-havehuse og havelodder. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte en rådgivning.

 

 

 

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret fredag den 29. marts 2019


 

webmaster: peter@hf-lyngen.dk