Om at bygge

 

 

 

Hvis du skal bygge et nyt havehus eller lave en tilbygning til det eksisterende, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

 

I haveforeningens ordensbestemmelser står der bl.a. at: "På haveloddet er det tilladt at opføre et hus, evt. med tilhørende udhus eller overdækket terrasse, på tilsammen højst 20 kvadratmeter, med fronten placeret højst 8 meter fra bageste skel. Alle bygninger skal være mindst 1 m fra skel. Der må højst være 3 meter til tagryg og tagformen skal være saddeltag. Taget skal være forsynet med almindelig udhæng og vindskeder, og huset skal være malet i en neutral farve.

 

Derudover må et drivhus max. være 10 m2, men må ikke have adgang fra hovedhus eller udhus.

 

Tegning af bygning/tilbygninger skal før opførelse forelægges bestyrelsen til skriftlig godkendelse. Ved ny-, om- eller tilbygning skal arbejdet være afsluttet senest 2 år efter, det er påbegyndt.

 

Huset skal altid være vedligeholdt, således at det fremtræder i god håndværksmæssig stand".

 

Det vil sige skal du lave en tilbygning eller opføre helt nyt hus, efter f.eks. at have nedrevet det eksisterende, skal du spørge bestyrelsen først. Nedriver du et hus, der ikke overholder de gældende regler, må du ikke genopføre det i f.eks. samme størrelse, men kun opføre et nyt, der overholder reglerne. Du må dog altid gerne vedligeholde et hus, der ikke overholder gældende regler.

 

Din byggeansøgning udarbejder du ved at udfylde det fortrykte skema, der fremsendes til bestyrelsen tillige med nødvendige supplerende tegninger. Du skal regne med, at der kan gå op til en måneds tid med at behandle en byggeansøgning.

 

I ansøgningsskemaet er der plads til en plantegning i skitseform, der tydeligt skal vise, hvor huset og evt. redskabsskur og drivhus er placeret i forhold til skel. Tegningen skal også angives med længder og bredder, og skal evt. også indeholde snit eller facader med højdeangivelser. Der kan selvfølgelig også vedlægges en separat tegning.

 

Hvert punkt i skemaet skal udfyldes, herunder angivelse af havens nummer, havelejers navn, samt dato og underskrift. Har du evt. behov for yderligere vejledning i udfyldelse af skemaet eller råd om byggeriet, vil bestyrelsen naturligvis stå til rådighed.

 

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret fredag den 29. marts 2019


 

webmaster: peter@hf-lyngen.dk