VÆRD AT VIDE i 2019

 

 

 • Haveleje for 2019 er kr. 3.600,- og betales 2 gange årligt (kr. 1.800,-): 1. marts og 1. september. Netbank reg. nr. 1551 og kontonr. 4109724 eller gironummer +01 +4109724.

 • Havevanding med håndført slange er tilladt fra kl. 18.00 til kl. 08.00. På lige datoer er det for lige havenumre og på ulige datoer for ulige havenumre.

 • Den store låge skal altid lukkes efter ind- og udkørsel. Den lille låge skal være låst om vinteren i perioden fra 1. december til 15. marts.

 • Toiletdøren skal ikke låses i perioden fra 1. maj til 1. oktober, men skal holdes lukket.

 • Al unødvendig bilkørsel på foreningens område er forbudt. Kørsel skal begrænses til kortvarig af- og pålæsning af større ting. Parkering på gangene er forbudt, men medlemmer kan, i det omfang der er plads, parkere på festpladsen. Gæster må ikke parkere på foreningens område.

 • Grus kan hentes på festpladsen - 35,- kr. pr. bør. Betales til kassereren. Stabilt grus leveret af kommunen må kun bruges på stierne og er gratis.

 • Køkkencontainer er KUN til køkkenaffald (ingen sildeglas eller øldåser), står ved hovedlågen fra april til oktober. Papkasser gøres helt flade.

 • Container til haveaffald må ikke fyldes med grene større end 1 m i længden (så kan der blive mere plads til haveaffald) eller med plast- eller papirposer

 • Det tildelte pligtarbejde skal altid passes. Pligtarbejdet går ud til midten af stien.

 • Hækkeklipning foretages 2 gange årligt og udføres for 2019 i perioden 8. juni til og med 23. juni samt i perioden 7. september til og med 22. september.

 • Der lukkes for vandet fra november til april. Husk aftapning og derefter lukning.

 • Foreningen råder bl.a. over en stor trillebør, en tromle, en multistige, sækkevogn, div. haveborde og stole samt to mindre pavilloner, der kan lånes. Tilbageleveres rengjort.

 • Foreningens festtelt på 5 x 8 m kan lejes for kr. 500,-. Depositum kr. 500,- samt pligtig hjælp til opstilling og nedtagning kr. 100,-

 • Haveforeningens medlemmer kan få procenter hos Flügger: 20 % (i butikken over for Lyngby Kirke).

 • Foreningen har ingen fælles forsikring. Dog er der tegnet forsikring for toiletbygningen, materialeskuret og for bestyrelsesansvar.

 • Al henvendelse til kommunen eller kredsen SKAL foregå gennem bestyrelsen.

 • Enhver ændring af det bebyggede areal skal skriftlig godkendes af bestyrelsen.

 • Brug af plæneklippere og andre støjende redskaber herunder eksplosionsmotorer er forbudt på lørdage fra klokken 15.00 samt på søn- og helligdage fra klokken 12.00 i perioden 1. maj til 1. oktober.

 • Ønsker en havelejer at få sin have bedømt af kredsens havekonsulent, skal man hvert år tilmelde sig. Bestyrelsen vil i god tid meddele tidspunkter på mail eller ved opslag.

 • Der ydes et tilskud på op til kr. 20,- pr. hækplante (f.eks. Liguster, "Liga" mod fællesstien) mod kvittering.

 • Udslagsvasken på siden af toiletbygningen må kun benyttes til tømning af beholderen fra køkkenvasken og er ikke beregnet til ildelugtende spildevand. Vasken rengøres efter brug.

 • Det er muligt, kortvarigt, at leje strøm for kr. 50,-. På nuværende tidspunkt har foreningen ikke lovlige forlængerkabler til udlån.

 • Nævnte og øvrige relevante oplysninger kan ses i haveforeningens vedtægt, ordensbestemmelser, på havefor-eningens hjemmeside, www.hf-lyngen.dk under punktet dokumenter samt på opslagstavlen ved indkørslen til haveområdet.

 • Der er offentlig adgang til haveforeningen fra kl. 8:00 til kl. 21:00 i perioden fra den 1. april til den 30. september.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

TIL TOPPEN

Siden er sidst opdateret mandag den 04. marts 2019


 

webmaster: peter@hf-lyngen.dk